Majowy Kurs Pierwszej Pomocy

Już w maju organizujemy KursPierwszej Pomocy

Kurs Emergency First Response – EFR – czyli Pierwsza Pomoc, koncentruje się na budowaniu ufności we własne siły ratowników oraz zwiększenia ich gotowości do reagowania w nagłych przypadkach.
Uczestnicy kursu uczą się prostych kroków pomocy w nagłych wypadkach oraz praktyki stosowania umiejętności. Wszystkie kursy są wspierane przez podręczniki do samodzielnej nauki, filmy i inne pomoce w celu zwiększenia komfortu uczenia się. Taki system pozwala rozpocząć naukę od razu, bez żadnego wcześniejszego przygotowania.
Kursy Emergency First Response – Pierwsza Pomoc, spełniają wymagania Kursu Pierwszej Pomocy na kurs PADI Rescue Diver.
Kurs Emergency First Response – Pierwsza Pomoc, opiera się na uznanych międzynarodowych standardach dotyczących opieki medycznej.

Nitrox Divers - Kursy Pierwszej Pomocy, kurs nurkowania, kursy nurkowe

Czego będziemy się uczyć?

Pierwsza pomoc przedmedyczna – Primary Care (CPR) – Kurs uczy kroków i technik pomocy w przypadkach zagrożenia życia. Będziesz ćwiczyć umiejętności pomagania poszkodowanym, którzy nie oddychają, nie mają pulsu, mogą mieć uraz kręgosłupa, mogą być w szoku, lub mogą mieć poważne krwawienie.
Nauczysz się, jak wykonać resuscytację i nadal monitorować pacjenta, tak aby zwiększyć szansę na przeżycie czekając na przybycie ratownictwa medycznego.
Pierwsza Pomoc (First Aid) – Ponieważ wiele stanów chorobowych nie zagraża życiu, a ratownictwo medyczne może być opóźnione lub niedostępne, kurs uczy jak udzielać pierwszej pomocy, która łagodzi ból i zmniejsza ryzyko dalszych szkód. Dowiesz się, jak ocenić szereg chorób i urazów i jak opatrywać rany, bandażować czy szynować złamania. I To wszystko na zajęciach praktycznych!
Pomoc dzieciom – Kurs pozwala uczestnikom opanować, przećwiczyć i stosować specyficzne umiejętności reanimacyjne pomocy niemowlętom i dzieciom w nagłych przypadkach medycznych. Jest przeznaczony dla tych wszystkich, którzy pracują z dziećmi lub mogą mieć do czynienia z sytuacjami awaryjnymi z udziałem młodzieży. Kurs ten jest często zintegrowany z Pierwszą Pomocą Przedmedyczną (CPR) i Pierwszą Pomocą (First Aid)
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa i AED (automatyczna defibrylacja) – Kurs koncentruje się na szkoleniu CPR – Resuscytacji krążeniowo-oddechowej i nauczania uczestników jak używać automatycznego defibrylatora AED. Kurs ten jest często zintegrowany z kursami pierwszej pomocy.
Pierwsza pomoc w pracy – uwzględniające specyfikę niesienia pierwszej pomocy w miejscu pracy.

ZAPRASZAMY!

 

Nitrox Divers - Kursy Pierwszej Pomocy, kursy nurkowania, kurs nurkowy

Nitrox Divers – Kursy Pierwszej Pomocy