Kurs Divemaster PADI

Jednym zdaniem: pierwszy stopień zawodowy PADI, ma za zadanie rozwinąć umiejętności przewodnika podwodnego a zarazem pomocnika instruktora

Wymagania wstępne: posiadanie certyfikatu Advanced Open Water Diver PADI (lub stopnia równorzędnego innej organizacji), posiadanie certyfikatu PADI Rescue Diver (lub równorzędnego innej organizacji), posiadanie dokumentu stwierdzającego ukończenie w ciągu dwóch ostatnich lat kursu pierwszej pomocy EFR – Emergency First Response PADI lub równoważnego kursu pierwszej pomocy przedmedycznej; wiek powyżej 18 lat; dobra kondycja fizyczna; zaświadczenie lekarskie o zdolności do nurkowania; co najmniej 20 udokumentowanych nurkowań do momentu rozpoczęcia kursu; co najmniej 60 udokumentowanych nurkowań do momentu ukończenia kursu.

Orientacyjny czas: Program kursu PADI Divemaster opiera się na spełnieniu wymagań, dlatego też ilość czasu potrzebna do zaliczenia programu zależy od liczebności grupy, względów logistycznych, zdolności studenta i osiągnięć

Zajęcia: Sesje Teoretyczne, Sesje umiejętności pływackich i nurkowych, Sesja praktyczna – zajęcia Open Water, praktyka Divemastera lub zadania zaliczeniowe

Umiejętności, które opanujesz/utrwalisz: umiejętności pływackie i wytrzymałość; ogólne umiejętności nurkowania; umiejętności rozwiązywania problemów; umiejętności ratownicze

Uprawnienia: Samodzielne kierowania studentami kursu Open Water Diver w czasie wycieczki w ramach nurkowań szkoleniowych kursu Open Water Diver od nr 2 do 5, Towarzyszenie studentom kursu Open Water Diver przy pośrednim nadzorze Instruktora PADI, Przeprowadzania wszelkich następnych nurkowań dla studentów Introductory Scuba, przy stosunku 2:1 (gdy pierwsze nurkowanie zostało zaliczone jako zadawalające przez Instruktora PADI), tak długo jak jesteś ubezpieczony, Przeprowadzania nurkowań PADI Discover Local Diving, tak długo jak jesteś ubezpieczony, Towarzyszenia studentom podczas nurkowań Advanced Open Water oraz nurkowań szkoleniowych Speciality. (Uwaga: Wszelkiego typu szkolenie/ocena, która ma miejsce podczas tych nurkowań musi być prowadzona osobiście przez Instruktora PADI), Ogólnego nadzorowania zarówno szkolenia jak i zajęć pozaszkoleniowych (poprzez planowanie, organizowanie i kierowanie nurkowaniami), Pomocy Instruktorowi PADI o uprawnieniach nauczycielskich w szkoleniu płetwonurków na wodzie otwartej, Możesz uczyć PADI Skin Divers samodzielnie i prowadzić certyfikację jeśli jesteś ubezpieczony, Kierowania osobami, które spełniły wszystkie wymagania dla certyfikacji Open Water Diver lub wyższej.